Spravujte své SVJ odpovědně

 1. Získejte přehled nad financemi SVJ, odhalte možné problémy zavčas a řešte je v zárodcích.
 2. Nenechávejte ve fondu oprav ležet prostředky ladem a zúročte je až 1,5% p.a.
 3. Připravte své SVJ na budoucnost - zvyšte hodnotu svých nemovitostí a pohodlí využitím moderních technologií.


Sledujte finance svého SVJ přehledně v mobilu a reagujte na problémy včas

Odpovědnou správu financí SVJ výrazně zjednoduší, pokud na pár kliků získáte odpovědi na základní otázky:

1. Jde v hospodaření našeho SVJ vše podle očekávání?

2. Pokud ne, v čem je problém? Platí majitelé či nájemci, jak mají? Nefakturují dodavatelé více, než jste očekávali?

3. V čem bychom se mohli zlepšit? Neplatíme za něco zbytečně moc? Nenecháváme něco vyhnívat? Nemáte na běžném účtu ani málo, ani zbytečně moc tj. volné prostředky smysluplně zhodnocujete?

Jak může vypadat efektivní pohled na finance SVJ, kde získáte potřebné odpovědi na pár kliků?

Přehledné zobrazení stavu financí SVJ pomůže rychle získat pocit "Vše je OK / Na tohle se musím mrknout / Aha, úkol je..."

Přesuňte volné prostředky SVJ tam, kde aspoň něco vydělají

 • Fondy oprav mají sloužit zejména pro financování větších oprav a modernizací domů, v ideálním případě plánovaných. Prostředky v nich uložené, často na více let, má tedy smysl nechat nějakým způsobem zhodnocovat.
 • K bezpečným variantám patří spořící účty, termínované vklady či stavební spoření, ovšem pro potřeby SVJ určené pro právnické osoby. Liší se výší úroku, možností vkládání částek, vázací dobou apod. Produkty přitom nemusí být od banky, kde vedete běžný účet. Zdanění výnosů zajistí srážkovou daní 15% poskytovatel tj. SVJ nevzniká žádná daňová povinnost, administrativa je tedy minimální.
 • O jakých možných ročních výnosech pro SVJ se bavíme?


Příklad výnosů z části fondu oprav uloženém na spořícím účtu.

Příklad nabídky:

 • Raiffeisen stavební spořitelna a.s. - Stavební spoření pro právnické osoby; úrok 1,2% p.a., úroky se připisují 1x ročně, vázací doba 3 roky oproti běžným 6ti, tato nabídka platí v době od 1.5.2019 do 31.12.2019; minimální výše cílové částky stavebního spoření 500 000,- Kč ; prostředky lze vkládat jednorázově anebo měsíčně, kdy minimální výše vkladu je 0,3% z cílové částky; součástí spoření není státní podpora, založení je možné po schválení členskou schůzí nebo shromážděním vlastníků, pokud je to v souladu s platnými stanovami. Více zde

Připravte své SVJ na budoucnost

 • Spočítáme vám, kolik vám přinese uložení části fondu oprav na spořící účet a poskytneme vám přehled nabídek na trhu.
 • Pro získání přehledných informací o stavu hospodaření SVJ vám ukážeme, jak nastavit zasílání bankovních výpisů vašeho SVJ do naší služby. Poskytneme vám i potřebný návrh souhlasu se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
 • Ukážeme vám, co všechno plánujeme dále, od automatického vedení agendy SVJ, přes vybavení domů chytými zařízeními, která si samo zařídí opravu, nabíjení eletromobilů, řešení úspor vody apod. Více zde

Proč být s námi? Myslíme o krok na před.

Proč s námi

Členům výborů SVJ i majitelům bytů přinášíme:

 • jistotu, že jejich peníze se nikam neztrácí a jsou využívány efektivně.
 • řešení pro 21. století, kdy nikdo netráví čas nesmyslným opisováním čísel a zároveň všichni mají k dispozici informace, které potřebují včas a ve formě, která jim umožní rychle zjistit stav a případně rozhodnout.

Facility manažerům, developerům a účetním zaměřeným na SVJ:

 • službu navíc, jako konkurenční výhodu na trhu,
 • která napomůže udržení stávajících i získání nových zákazníků.

Buďme v kontaktu

 • Chcete mít dobrý přehled o financích svého SVJ?
 • Chcete s prostředky vašeho SVJ zacházet odpovědně?
 • Naopak nabízíte služby , které by tomu mohly napomoci?

Stačí málo...